تبلیغات
دختر باران - اولین نرگس امسال
دختر باران
هرچه باداباد


اولین نرگس امسال
توی اتاقم ملقب به سرداب زیر شیش هفت لایه پتو و شش مدل چشم بند به جهت تاریگی خواب بودم که با صدای خش خش پلاستیک از خواب پریدم
چشم بندم رو از روی چشمم برداشتم.مامان رو دیدم که داشت روی میزم یه دنبال چیزی میگشت.
با صدای گرفته و خروسکی ناشی از سرماخوردگی گفتم:
-مامان داری چیکار میکنی؟
مامان با صدام ده متر پرید توی هوا و برگشت سمت من:
-بترکی الهام سکته ام...
بقیه حرفشو نشنیدم
نگاهم دوخته شد به دستاش که بیش از پنج یا شش دسته ی بزرگ گل نرگس بود.
ذوق زده پریدم وسط حرفش:
-مااااااااامان گل نرگسههههه
لبخند زد و گفت:
-اره یکی از بچه ها برام اورد
با خنده حجم سنگین پتوها رو کنار زدم همه اش رو از دست مامان گرفتم:
-یک دو سه...
نشمار بیست تا بود ده تاش رو دادم به یکی دیگه از همکارام ده تاش رو اوردم خونه
حدس میزدم کار سحر باشه پس به شوخی به مامان گفتم:
-وای مامان اینا رو هرکی اورده باشه من عاشقش میشم میرم میگیرمش
مامان خنده اش رو قورت داد و گفت:
-بهش میگماااا
شونه بالا انداختم و در حالی که هر دسته اش رو یه جا میذاشتم گفتم:
بگو خب من و سحر از این حرفا نداریم با هم که
مامان گفت:
-ولی اینکه سحر نیاورده اقای فلانی اورده
برگشتم سمتش:
-برو بابا من که همجسگرا نیستم با اقا ازدواج کنم که...باز سحر بود میرفتم میگرفتمش هر روز برام گل بخره ولی شرمنده من نمیتونم سر حرفم باشم شما هم هیچی نمیگی بهش
برگشتم سمت مامان تا یه بوس بذارم تنگ حرفام که دیدم با چشم غره داره نگاهم میکنه
نیشم رو باز کردم و گفتم:
-خب حالا ناراحتی سحرم نمیگیرم یه عروس دیگه میگیرم برات
اینو گفتم و از زیر دستش فرار کردم سمت پذیرایی


اینم از اولین نرگس امسال من
همچین کل اتاق رو بو برداشته دارم پادشاهی میکنم توی اتاقم
طبقه بندی: من و زندگی خوبم،
? نوشته شده در چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 03:18 ب.ظ توسط دختر باران : نظرات()


Design By : Bia2skin.ir